top of page

Prominent Labour Leader Abhijeet Rane (Dhadak Union) meeting with Popatsheth Ghanwat at his office

विख्यात कामगार नेते अभिजीत राणे यांनी उद्योगपति पोपटशेठ घनवट यांची भेट घेतली. यावेळी मालाड येथील लोकांच्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण, मुंबई (SRA) च्या प्रश्न व समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.

27 views0 comments

Comentarios


bottom of page