top of page

Prominent Labour Leader Abhijeet Rane distributed Face Mask for members of Electromag Devices Unit

धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातुन विख्यात कामगार नेते श्री अभिजीत राणे यांच्या सहकार्याने धडक कामगार युनियनची इलेक्ट्रोमॅग कंपनी युनिटच्या सभासदांना फेस मास्कचे वाटप करण्यात आले.
10 views0 comments
bottom of page