top of page

Appointment of Rajendra Talekar for Dhadak Kamgar Union

◆ धडक कामगार युनियनचे संस्थापक महासचिव कामगार नेते अभिजीत राणे यांनी धडक कामगार युनियन चे श्री राजेंद्र नारायण तळेकर यांची धडक कामगार युनियनच्या जनरल युनिटच्या गोरेगाव तालुका उपाध्क्षपदी नियुक्ती करण्यात आली व त्यांना पुढील वाटचालीस शुभे्छा दिली.


#dhadakkamgarunion #news #update #photo #abhijeetrane #AR #DhadakBhawan #DKU
4 views0 comments
bottom of page